Версия для слабовидящих

Азиз тир Ватандин ЧIехи дяведин ветеранар, зегьметдин фронтдин иштаракчияр!


Азиз тир Ватандин ЧIехи дяведин ветеранар, зегьметдин фронтдин иштаракчияр!
Гьуьрметлу районэгьлияр!
«Сулейман-Стальский» муниципальный райондин ва хсуси жуван патай за квез советрин халкьди 1941- 1945 лагьай йисара кьиле фейи Ватандин ЧIехи дяведа къазанмишай Гъалибвилин 66 лагьай йисан сувар рикIин сидкьидай мубаракзава!
Гъалибвилин сувар – вири халкьдин сувар я!
Ватандин ЧIехи дяведа гъалибвал чаз лап багьаз акъвазна. И сувар чаз агъур акъвазай, гзаф инсанрин чанар къурбанд хьайи сувар я, а залан дяведин ялав галлукь тавур кIвал-хзан бажгьат ама. Советрин халкьаривай кьатIуз тежер кьван алахъунар себеб яз уьлкве немсерин къузгъунрикай хуьз алакьна. Абурун садвал, къудрат ва такабурлувал бинеда аваз тарихда виридалай четин дяведа гъалибвал къазанмишна.
Йисалай-йисуз а кьетIен 1945 лагьай йисан гъалибвилин гатфар чавай яргъаз жезва, чи рикIериз лагьайтIа – мукьва. Халкьди къачур гъалибвилин метлеб ва зур йисандивай-йисуз зурбаз аквазва.
Кьуд йисан мудатда кьиле фейи дяведа 3930 кас чи районэгьлийрини иштаракна. Абурукай гзафбур элкъвена кьулухъ хтанач, Ватан хуьн патал чпин чанар гана. Чи районэгьлийриз – дяведа телеф хьайи игитриз – баркалла!
Къенин паклу юкъуз Ватан патал къизгъин женгера телеф хьайибурун руьгьдиз чна икрамзава, абурун тIварар къизилдин гьарфаралди Ватандин дяведин игитвилин дафтарда кхьенва.
Дяведин йисара зегьметдин фронда зегьмет чIугурбурни чIехи гьуьрметдиз лайихлу я. Заводра ва фабрикра, колхоздин никIера абуру Гъалибвал къазанмишун, Гъилабвилин югъ фад агакьарун патал гьакъисагъдаказ зегьмет чIугуна.
Чун вири ветеранрин несилдин – женгерин иштаракчийрин ва зегьметдин игитрин – вилик буржлу я. Къе чна ветеранриз икрамунихъ галаз сад хьиз мад са кар рикIелай ракъурна виже къвезвач: алатай девиррин тарсар гелсуз ракъурна жедач: немсерин нацистрал гъалибвал къачур гъалибчийрин невеяр тир чун къе хайи чилел миллетбазвилин ва экстремизмдин идеологиядихъ ялварзавайбурал гьалтзава. Анжах вири сад хьана, къуватар сад авуна чавай ахьтинбуруз басрух гуз жеда, дяведа гъалиб хьайи несилдин – чи бубайрин тIварар ва крар паклуз хуьз жеда.
Абуруз акур хьтин завал къуй мад садазни такурай. Къуй гьар садан гьар са югъ шадлуди ва бахтлуди хьурай!
Дяве куьтягь хьана 66 йис алатнаватIани, куь къени акьалзавай несилар ватандашвилин гьиссер рикIеваз тербияламишунин карда вахтуни истемишзава. Жегьилар дуьз рекье тунин карда куьмек гуналди куьне чи район, чи чIехи Ватан вилик финин карда куь пайни кутазва. Куь зегьмет себеб яз жегьил несилри Ватан хвейибурухъ, райондин, республикадин ва уьлкведин гележег патал зегьмет чIугурбурухъ галаз чпин руьгьдин мукьвавал гьиссзава.
Азиз тир ветеранар!
Чна квел дамахзава, жегьил несил тир чун куьн хьтинбур жез алахъзава, чна квевай тарсар къачузва! Йисар, асирар фида, амма Гъалибвилин гъед садрани туьхуьдач.
Квехъ сагъ чан, шад гуьгьуьл ва яргъал тир уьмуьр хьун чи мурад я! Къуй куь кIвалера берекат, экв ва бахт хьурай! Къуй куь веледар, хтулар ва птулар гьамиша куь дидарда акъвазрай!
Гъалибвилин югъ мубаракрай!


10.05.2011

Возврат к списку