К 70-летию Абидина Камилова: Человек с многогранным талантом (Хазран Касумов, «Кюринские известия»)
Версия для слабовидящих

Новости

К 70-летию Абидина Камилова: Человек с многогранным талантом (Хазран Касумов, «Кюринские известия»)

Абидин Камилован 70-йисаз талукь яз: Гзаф терефрин бажарагъ (Хазран Кьасумов, «Куьредин хабарар»)
Шаирар... Аламатдин инсанар я абур. Масадаз таквадай крар абуруз аквада, масадбуру фикирни тагудай крар абуру кьатIуда, абуру фикир тагана гьич са карни тадач. Абурун рикIяй къведай шииррин цIарар вуч я?! Килиг садра Абидин Камилова Лезгистандиз гимн яз вуч кхьизватIа:
Зи Лезгистан - лекьерин макан!
Ви тарих къадим тир са мах я.
Ви чилел хана, ви кьеб, лакьан
Кьисмет хьун еке тир са бахт я.
Гъуцари женнет яз гана вун,
Ви халкьдин жумартвал акуна.
Лагь, шумуд цIаяра кана вун,
Шегьерар чилив сад авуна?
Амма ви кьисмет на квадарнач –
Невейриз хвена пак чил ва чIал.
Душманрин рикIер гьич шадарнач –
Дагъдин лекь - «Лезги» тIвар хвена
вал.
Кьисметди девиррал тада кьацI,
Амма чил амукьда эбеди.
КIан я заз Шагь дагъни Кьулан вацI
Пайдахдал акваз зи уьлкведин!
Садвал! - эвер гун я вахтунин.
Садвал! – куьлег я чи бахтунин.
Садвал! - везин я чи ивидин.
Садвал! - веси я Шарвилидин.
Ихьтин ялавлу, гьар са инсандик къагьриманвилин гьиссер кутадай шиирдин цIарар анжах Ватандихъ, халкьдихъ, абурун гележегдихъ ялварзавай шаирдин рикIяй къведа.
Лугьуз жеда хьи, Абидин Камилов дуьньядиз шаир яз атай кас я. Ада шиирар ва литературадин маса эсерар (къаравилияр, гьезелар...) гьеле школада гъвечIи классра кIелзавай йисара кхьиз башламишна. Армиядин жергейра къуллугъдай, ДГУ-дин филологиядин факультетда кIелдай йисарани ада къелемдиз къуьруь жедай мумкинвал ганач. Ялавлу гьевес, кьетIен хатI, бажарагълувал себеб яз ам 1980-йисуз райондин «Коммунизмдин гатфар» (гилан «Куьредин хабарар») газетдин редакциядиз кIвалахал хтана. Гьа йикъалай къенин йикъалди Абидин Камилова редакцияда кIвалахзава, эхиримжи 33 йисан къене лагьайтIа - газетдин культурадин отделдин заведующий яз. Гьар са вахтуниз, кьиле физвай вакъиайриз кьимет гуз алакьдай журналист тир ада республикадин газетрихъ ва журналрихъ галазни сих алакъа хуьзва.
И йисара Абидин Камилова шииратдин рекьени бегьерлувилелди кIвалахзава. Адан яратмишунрин туькIуьр хьунин кIалубар, тематика гегьенш, образар, тешпигьар жуьреба-жуьре ва къешенг я. Ам шаир-лирик, шаир-ватанперес, шаир-насигьатчи я лагьайтIа, бажагьат зун ягъалмиш жеда. Гьелбетда, А. Камилован яратмишунра муьгьуьббатдин шиирри еке чка кьазва. Адан хейлин шиирриз композиторри музыка кхьенва, «Шамсият», «Лезги руш», «Яру перем алай суна», «Дидедиз», «Рычал», «КIаниди», «Къафкъаз» ва маса манияр халкьдинбуруз элкъвенва.
Гражданвилин, ватанпересвилин шииррини Абидин Камилован яратмишун¬ра кьетIен чка кьазва «Сагъ я лезги чил» шиир ада ихьтин цIараралди башламишзава:
Чахъ чи Алпан, Рагъ амай
кьван,
Ахцегь жуван багъ амай
кьван,
Чи къадим Къаф дагъ амай
кьван,
Сагъ я Лезги чил!
Чахъ чи Кьулан вацI амай
кьван,
«КIелед хев», «Пак кьацI»
амай кьван,
Каспий гьуьлуьн яцI амай
кьван,
Сагъ я Лезги чил!
Абидин Камилован шиирар, къаравилияр уртах «Куьредин ярар», «Лезги зарияр», «Илгьамдин чешме», «Куьредин ярарин 20 йис» ктабра гьатнава. Ам гьакI 2006-2018-йисара чапдай акъатнавай «Кирован куьче – ЦIийи хуьруьн бине», «Руьгьдин гуьзгуь», «Машгьурвилин суракьда», «Ватандихъ ялвар», «Руьгьдин гьарай», «Гъезелар», «Илгьамдин легьзеяр», «Уьмуьрдин дад», «Манияр – зи руьгьдин лувар», «Ярар – дустар кIан я рикIиз», «Чахъ амай сад», «Октябрдин цIирер» ктабрин автор я.
И йикъара, 70 йисан юбилейдин вилик, Абидин Камилован «Манияр – зи руьгьдин лувар» (урус чIалал) ктабни чапдай акъатна (гьазурайди ва лезги чIалай урус чIалаз таржума авурди – А. Омаров).
Бажарагълу журналист, кьетIен хатI авай шаир хьиз, Абидин Саидович хъсан общественник - ЛПС-дин райондин отделенидин председатель, «Куьредин ярар» общественный культурадин центрадин комитетдин член, «Куьредин хабарар» газетдин редакциядин профсоюзный комитетдин председателни я. Районда ва адалай къеце тухузвай жуьреба-жуьре мярекатрани ада активвилелди иштиракзава.
... Вахт санал акъвазнавач, ада виликди еримишзава. Ингье, чи къелемдин стха, кIвалахдин юлдаш Абидин Саидович Камилован 70 йис тамам жезва. Им тIимил яни, гзаф? Зи фикирдалди, вичиз тIебиатди са шумуд патахъай пай ганвай А. Камилов хьтин инсан патал им яратмишунрин чагъинда авай бере я.
«Зи жигерра къекъвезмай кьван, Шагь дагъдин шагьвар, зи Ватандихъ ийида за мидаим ялвар…» гафар кхьей Абидин Камиловаз 70 йисан юбилей мубарак авунадди, редакциядин коллективдиз адахъ мягькем сагъламвал, яратмишунрин рекье агалкьунар хьун кIанзава. Заз жуван макъала шиирдин цIараралди куьтягьиз кIанзава:
Шииратдин векил, къадим Куьредин,
РикI гьиссерив ацIанвай, шаир
Абидин.
Чи мурад я вун, йикъав агакьун,
Юбилей къейд ийидай – тамам
асирдин!


Количество показов: 560
25.03.2021

Возврат к списку


Поделиться в: